Sosyal Psikoloji kurucusu Muzaffer Şerif Türkiye’ye, Türklere neden küskün öldü?

‘1945 yılının soğuk bir Ocak günü, Ankara’ya bir Amerikan askeri uçağı iner. Ve ürkek bir yolcu bir  alelacele bindirilir, uçak o şeref misafiri ile ABD’ye doğru hızla havalanır…’

*****

Türkiye, kendi kendisini kemiren bir ülkedir.

Dünyanın yuvarlak oluşu kadar, iki kere ikinin dört etmesi kadar kesin, tarihsel ve sosyal bir gerçekliktir bu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, vasıfsızın vasıflıyı hınçla yok etmesinin, kifayetsiz yönetici sınıfın ve devlet içine doluşturulmuş cahil ve dalkavuk kadroların değerli insan kaynağına ‘illallah’ ettirmesinin tarihidir.

Bir önceki blog’umun son bölümünü şöyle noktalamıştım:

Acı olan, beni derin kedere sürükleyen şey, geçen yüzyıl başlarından beri bir cumhuriyetçi devlet töresi halini almış, ‘arzu edilmeyen sosyal grupları ülkeden kovma’ davranışının tam gaz devam ediyor olmasıdır.

Önce Ermenileri kovdular,

Ardından Yahudiler, Rumlar.

Sonra sıra Süryanilere, Kürtlere geldi.

Lanetli solcular onyıllar boyunca istenmeyen insanlar oldu, başka ülkelere göçmek zorunda kaldılar. Kalanları insanlıktan çıkarılmaya çalışıldı, süründürüldüler.

Ve şimdi sıra, bu kabardıkça kabaran ‘devletin lanetlileri’ listesine, ezici çoğunluğu darbeciliğe karşı olan, iş-güç tutmuş, namazında niyazında dindar bir cemaate geldi.

Sonu gelmiyor.

Türkiye kötülük girdabı içinde kendisine zarar vermeye devam ediyor; kendi içinde korku, şüphe, nefret ve öfkeyi besleyip duruyor, sakin ve huzurlu bir topluma dönüşmeyi bir türlü başaramıyor.

Kendi içini boşaltan ülke.

Günlerdir bunun üzerinde düşünüyorum.

Kapıdan kovaladığım düşünceler bacadan içeri giriyor.

Ülkeyi ele geçirip hunhar bir mafya gibi yöneten zihniyet, ondan güç alan lumpen çetelere alan üstüne alan açtıkça, koskoca Türkiye vahşi orman kanunlarına teslim oldukça, düşüncelerim daha da koyulaşıyor.

Derken, Metin Münir’in yazısı.

‘Türkiye’nin en çok tükettiği şey kendisidir’ diye yazdı Metin önceki hafta:

‘Yargıçlarını, savcılarını, mahkeme katiplerini yiyor. 

Üniversite hocalarını, ve öğretmenlerini tüketiyor.

 Doktorları, hastabakıcıları tüketiyor.

Askerlerini ve subaylarını tüketiyor.

Alevileri ve Kürtleri, şirketleri ve işadamlarını, hacıları ve hocaları tüketiyor.

Yazarları, şairlerini ve gazetecileri yalamadan yutuyor.

Sadece insanlarını yemiyor Türkiye.

Kurumlarını da kemiriyor.

Kuvvetler ayrılığını katlediyor.

Hukuk devletinin köküne kibrit suyu döküyor.

Hürriyetleri bitiriyor.

Ormanlarını, sulak alanlarını, sahillerini, akarsularını, parklarını harcıyor.

Büyüyeceğine küçülüyor.

İlerleyeceğine geriliyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak, kendi kendini yiye yiye bu günlere geldi Türkiye.

Geri kalmışlığının gıdası bu yemektir.

Uzlaşma ve hoşgörü kültüründen ışık yılları uzak olmaktır bu tüketimin nedeni.

Kitapsızlık ve kültürsüzlüktür.

Kolay vazgeçmek, ucuza satılmaktır.

Paylaşmak yerine kavga etmektir.

Rüşvet ve yolsuzluğu dürüstlük ve liyakatin üstünde tutmaktır.

Ruhunda demokrasiyi hissetmemektir.

********

İnsanlarını yiyen ülke…

Zaten kısıtlı olan, vasıflı insan kaynağına hayatı zehir eden, onların bilgi ve becerisinin değerini anlayan başka diyarlara göz etmeye zorlayan, ve en kötüsü, bundan tınmamak bir yana, gidenleri hain ilan eden bir güruhun yönetimleri birbirine devrettiği bir ülke.

Değişen hiçbir şey yok.

Bir şey hariç.

Bu kez Türkiye batıyor.

Yakın tarihe kadar, aşağı yukarı Gezi olaylarına kadar demokratikleşmeye kapıyı açık tutmayı başarmış, olan Türkiye’nin yarı-kusurlu işletim sistemi, Erdoğan’ın uyguladığı ‘tam saha pres’ yüzünden artık tamamen batıyor.

Bu yarı-açık sistemin çökmesi demek, demokratikleşme hayallerinin de tamamen sona ermesi demek.

Sivilleşme adına ne varsa sopayla kovulması demek.

Türkiye’nin bağımsız kalmayı başarmış, hapse (henüz) atılmamış entellektüel eliti, gelecekten umudunu kesmek üzere.

Darbe girişimi ardından gelen demokrasi vaatlerinin tam bir kandırmaca olduğunu anlayan geniş bir kesim, özellikle akademisyenler, işsiz kalma tehdidiyle karşılaştıkları ölçüde, gruplar halinde ülkeyi istemeye istemeye terk etme hazırlıkları yapıyor.

Bir kısmı terketti bile.

Devleti ele geçiren lumpen çete buna seviniyor, ‘defolun gidin’ marşları söylüyor.

Sadece akademisyenler değil, geniş ve vasıflı bir insan kaynağı, benzetmek gibi olmasın, aynen 1979 İran’ında yaşandığı gibi, Türkiye’de artık kendisine yaşam alanı bulamayacağı kanaatine vardı, varıyor.

Ülke, bir kez daha kendi içini kemiriyor, boşaltıyor.

Aynen 1940’larda, 50’lerde, 70 ve 80’lerde yaşandığı gibi.

serif

Bakın size Muzaffer Şerif‘in hikayesini anlatayım.

‘Biliyoruz’ diyenlere de hatırlatmış olayım.

Muzaffer Bey’in hikayesi, 93 yıllık Cumhuriyet tarihinin nasıl bir vasatlık, cehalet, aymazlık ve kötülük tarihi olduğunu simgeleyen bir hikayedir.

Aslında Muzaffer Şerif hikayesiyle paralel iki hikaye daha vardır:

Pertev Naili Boratav ve Niyazi Berkes’in hikayeleri.

Türkiye’nin yetiştirdiği, dünya çapında üç bilim adamı.

Hadiseler zinciri, Türkiye’de faşizan zihniyetin iyice azdığı bir dönemde başlamış, başta üniversiteler her yanı sarmış, ve bu üç bilim adamı kendilerini, sevgili vatanlarından uzakta, sürgünde bulmuşlardır.

Bir bakıma da iyi olmuştur, çünkü o ülkelerde kıymetleri anlaşılmış, önlerinde engin bir özgürlük alanı açılmış, ve isimleri bilim tarihine altın harflerle yazılmıştır.

Şerif ile Boratav ve Berkes’in hayatları, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) olayları ile karartılmıştır.

Neydi bu olaylar?

Vikipedi’nin özetlediği şekliyle, şöyle:

DTCF Olayları, 1948 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki bazı öğretim üyelerinin komünist oldukları gerekçesiyle görevlerinden tasfiye edilmesi sonucu başlayan olaylardır.

 Tasfiye hareketi DTCF dekanı Prof. Dr. Enver Ziya Karal‘ın Millî Eğitim Bakanlığına 13 Aralık 1945’te yazdığı raporla başlar. Bu raporda Doçent Pertev Naili Boratav, Doçent Behice Boran ve Doçent Niyazi Berkes‘in “İstanbul’da yayınlanan ve siyasi görüşü ilmî düşünceyle uzlaşma kabul etmeyen” bir dergiye yazı vaadi verdiği, bu durumun okuldaki eğitim-öğretim için sakınca barındırdığı belirtiliyordu. Bahsedilen dergi Zekeriya Sertel‘in “Görüşler” isimli dergisiydi.

 Bu rapordan önce de Yüksek Öğrenim Genel Müdürü N. Halil Onan, Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’e yazdığı mektupta Boratav, Boran ve Niyazi – Mediha Berkes çiftinin görüşleri nedeniyle üniversitede kalmasının sakıncalı olduğunu belirtmişti.

 Bu yazılardan sonra 15 Aralık 1945’te bahsedilen öğretim üyeleri aktif eğitimden çıkarıldı ve bakanlık emrine alındı.

 Bunun üzerine öğretim üyeleri Danıştay‘a başvurdu; Danıştay, 26 Mart 1946 günü oy birliği ile tasfiye kararını iptal etti.

 Komünistlik ile suçlanan öğretim üyelerinin üniversiteye geri döndüğünü duyan milliyetçi görüşlü öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığına başvurarak Behice Boran ve Pertev Boratav’ın üniversiteden çıkarılmasını istediler. Bununla da kalmayıp Boratav’ın o gün konferans vereceği salonu bastılar, burada eylem yapıp rektörün istifasını istediler; rektör Şevket Aziz Kansu‘ya zorla istifa dilekçesi imzalattılar.

Rektör Kansu’yu polis ve jandarma fakülteyi abluka altına alarak odasından çıkartabildi; öğrenciler de fakülteden çıkıp Halkevleri‘nin bulunduğu binayı kuşattılar ve solcu olarak tanınan Türkiye Gençler Derneği şubesine girerek büyük tahribat yarattılar.

Olaylardan sonra Boratav, Boran, Niyazi Berkes ve Muzaffer Şerif Başoğlu hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturmalarda diğer öğretim üyelerinden milliyetçi öğrencilere kadar iki yüz tanığın ifadesi alındı.

Yargıtay‘ın kararı bozması sonucu CHP hükûmeti öğretim üyelerinden kurtulmak için onların kadrolarını kaldırmaya karar verdi. 5 Temmuz 1948 günü TBMM‘de görüşülen tasarı gereği bu öğretim üyelerinin kadroları kaldırıldı.

Farklı siyasi görüşlerin hem öğrenim hem de öğretim kademesinde sıkça karşı karşıya geldiği Ankara Üniversitesi DTCF’de meydana gelen bu olaylar ülke genelinde politik sağ-sol kavgalarının daha da alevlenmesine yol açtı.

sherif1940s2

Muzaffer Şerif’in bir açıdan ‘Türkiye aydınının bitmeyen trajedisi’, bir açıdan özgürlüğe yelken açışını anlatan hayatının kırılma noktası, bu olmuştur.

Kimdir Muzaffer Şerif?

Sosyal Psikoloji bilim dalının dünyadaki kurucu babası.

Herkesin saygıyla andığı, akademik çalışmalarda ismi sayısız kez anılan, başyapıtları ana kaynak olarak gösterilen bir bilim adamı.

Osmanlı’nın Aydın Vilayetinde, Ödemiş’te, 29 Temmuz 1906’da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir Şerif.

Gelin hikayesinin derinliklerini Zeynep Aydın’dan okuyalım.

Şerif’in çocukluk ve ilk gençlik yılları Osmanlı’nın son günlerine, Dünya Savaşı’na ve Kurtuluş Savaşı’na tanıklıkla geçmiştir. İşgali, Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları yaşamıştır. Bir öğrencisinin aktardığına göre, 1919 yılında süngülenmekten bir Yunan askerinin merhameti sayesinde kurtulmuştur. Bu tanıklıklar sonucu erken yaşta kendini insan gruplarının birbirleriyle ilişkilerini incelemeye adama kararı almıştır.

Ödemiş İlkokulu’ndan sonra 1924’te İzmir’de misyonerlerin kurduğu İzmir Amerikan kolejini bitirmiş, 1928 yılında İstanbul Darülfünunu’nun Felsefe Bölümü’nden mezun olmustur.

Muzaffer Şerif bu yıllarda Ziya Gökalp’in düşüncelerinden yoğun bir şekilde etkilenmiştir. (O dönemde koyu bir Turancı olduğu bilinmektedir.)

Sosyal psikoloji alanında uzmanlaşma isteği ve milliyetçi duygularla dolu olarak 1929’da yüksek lisans eğitimi yapmak için Harvard Üniversitesi’ne giden Muzeffer Şerif 1929 ekonomik bunalımını ve bunalımın etkilerini burada yaşamıştır.

Bir yandan Edwin G. Boring ya da Robert Woodworth gibi Amerikan psikolojisinin önemli isimlerinin derslerini takip ederken, 1930’ların Amerikalı aydınlarını derinden etkileyen Marksizm’le tanışmıştır.

1932’de Harvard’daki yüksek lisansını tamamlayarak Almanya’ya geçen Muzaffer Şerif Gestalt psikolojisinin önemli isimlerinden Wolfgang Köhler’in derslerini izlemiş, üstelik Nazi partisinin hızlı yükselişine de tanık olmuştur.

Aynı yıl Ankara’ya dönerek Gazi Terbiye Enstitüsü’nde çalışmaya başlayan Şerif, artık 4 yıl önceki Turancı akımından sıyrılmış, Şevket Aziz Kansu’nun temsil ettiği antropoloji anlayışının arka planında bulunan bilimsel ırkçılığa itiraz edecek kadar döneminin düşünsel atmosferinin ötesine geçen cesarette genç bir araştırmacı olmayı başarmıştır.

1933 yılında  doktora yapmak üzere tekrar ABD’ye Harvard’a dönmüş ve kısa süre sonra sol eğilimli bir öğretim üyesi olan Gardner Murphy ile çalışmak üzere New York’taki Columbia Üniversitesi’ne geçmiştir. Burada Nazilerin 1933’te Almanya’da iktidara gelmeleriyle üniversitelerdeki kürsülerini terk etmek zorunda kalan Frankfurt Okulu üyeleriyle ve Gestaltçi psikologlarla ilişkiler kurmuş, 1935’te tamamladığı Doktora tezi 1936 yılında Toplumsal Kuralların Psikolojisi adıyla yayınlanmış ve günümüzde bir sosyal psikoloji klasiği sayılan bu kitap Muzaffer Şerif’e uluslararası bir ün kazandırmıştır.

Türkiye’ye dönen Şerif 27 Temmuz 1936 tarihinden itibaren tekrar Gazi Terbiye Enstitüsü’nde çalışmaya başlamış, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından bir ay sonra – 1939’un Ekim ayında – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin aynı dönem kurulan Felsefe Enstitüsü’ne doçent olarak tayin edilmiştir.

Ve, muhteşem bir birikimle Türkiye’ye dönen bu dünya çapındaki bilim adamının trajedisi, vasat Türk yöneticileri tarafından ‘olumsuz seçme’si, daha basit deyişle ülkeden kovalanması bu tayinle artık başlayacaktır.  

Özellikle Avrupa’da yükselen faşizmin etkisiyle Türkiye’de de Turancı hayallerin yeniden gündeme gelişi, faşizme yönelik sempatinin artışı, özellikle Almanya’nın savaşın ilk günlerindeki başarılarının yarattığı etki, faşizme, savaşa ve ırkçılığa karşı olan aydınları bir araya getirmiştir.

Bu aydınlar arasında yine Şerif gibi ABD’de eğitim görmüş olan öğretim üyeleri Behice Boran, Niyazi Berkes ve Mediha Berkes gibi isimlerin yanı sıra, Pertev Nail Boratav, Adnan Cemgil, Sabahattin Ali… gibi isimler de vardır.     

 1943 yılında dengelerin faşizm aleyhinde bozulması bir yandan bir süreden beri rahat bir faaliyet gösteren Türkçü-Turancı grupları da zor durumda bırakırken, bir taraftan da anti-faşist güçler de ırkçılık ve faşizme karşı daha etkili bir tutum takınmışlardır.

 Şerif’in bu noktadaki tavrı açıktır. Yurt ve Dünya’da yayınlanan bir makalesinden başka Haziran ayında da ünlü kitabı Irk Psikolojisi yayınlanmıştır.

Ama 1944 yılına gelindiğinde Cadı kazanları kaynamaya başlamıştır ve hedef tahtasına aydınlar oturtulacaktır.

Mart ve Nisan aylarında Turancı hareketin en etkili isimlerinden biri olan Nihal Atsız’ın ünlü “Beşvekil Saracoğlu Şükrü’ye Açık Mektup”ları yayınlanmıştır.

Bu mektupların hükümet üzerinde tümden etkisiz oldukları söylenemez. Nitekim ilk mektubun yayınlanmasından 16 gün sonra Atsız’ın kendisinden “bir vatan hainini ve hapisten çıkmış bir sabıkalıyı Türk üniversitesinde pedagoji enstitüsünün başına getirmek şaheser bir gaflettir” diye bahsettiği Sadrettin Celal Antel İstanbul Üniversitesi Pedagoji ve Psikoloji Enstitüsü’ndeki görevinden alınmıştır.

Bundan bir gün önce, yani 16 Mart 1944’te Muzaffer Şerif, Nabi Dinçer, Asım Akşar, Nezih Fıratlı ve Sefer Aytekin’le birlikte gözaltına alınmıştır.

Arkadaşları serbest kalır ama, Şerif ‘milli menfaatlere düşmanlık’tan askeri mahkemede 26 yıl hapis cezası alır.

Hapse atılması, Harvard’daki öğretim üyelerini dehşete düşürür.

Tutukluluk halini devamı (iki ay kadar sürecektir) belirsizliğini korurken konu ABD yönetimine kadar yansır ve Ankara’da ABD’li diplomatlar serbest bırakılması ve yurtdışına çıkışına izin verilmesi için peşpeşe girişimlerde bulunurlar.

Princeton Üniversitesi’nden apar topar bir burs sağlanır. Amerikalılar bu müthiş yetenekli genç bilim adamının önünü açmaya kararlıdır.

Ve 1945 yılının soğuk bir Ocak günü, Ankara’ya bir Amerikan askeri uçağı iner.

Bir süredir serbest olan Şerif bu uçağa bindirilir ve Türkiye’yi terk eder.

Bir daha dönemeyecektir, dönmeyecektir.

Aslında dönmek arzusundadır.

Zeynep Aydın şöyle anlatmış:

Şerif DTCF dekanlığına yazdığı 30 Mayıs 1947 tarihli mektupta Eylül ayında Ankara Üniversitesi’ndeki görevine dönmek için yola çıkacağını yazmıştır ve kardeşi Avukat Muhtar Şerif Başoğlu’ya göreyse Muzaffer Şerif Haziran ayında Cook seyahat acentesinden dönüş için yerini bile ayırtmıştır.

Ancak bu sıralarda Muzaffer Şerif’in bir Amerikan vatandaşıyla evlendiğine dair haberler dolaşmaya başlamıştır. Memurin Kanunu’nun 4. maddesi değişik 2. fırkası uyarınca başka ülke vatandaşlarıyla evlenenler devlet memurluğu yapamamaktadırlar. Konsolosluk aracılığıyla kendisine sorulduğunda Şerif bir Amerikan vatandaşıyla evlenmiş olduğunu ancak böyle bir kanundan haberdar olmadığını bildirmiş ve bunun sonucunda da 10 Haziran 1947’de resmen istifa etmiş sayıldığına karar verilmiştir.

 Böylece Türkiye’ye dönmekten vazgeçen Şerif tümüyle ABD’ye yerleşmiştir.      Türkiye’deki gelişmeler, DTCF’de çalışan diğer ilerici öğretim üyelerinin tasfiye edilmesi de bu kararında etkili olmuştur. Muzaffer Şerif bundan sonra yazılarını sadece “Muzafer Sherif” olarak imzalamış ve Türkiye’yle irtibatını neredeyse tümüyle kopartmıştır.      

sherif-and-sherif-1975

(Muzaffer Bey, eşi Carolyn ile, 1975)

*****

Gerisi, bu bloga asla sığmayacak, engin bir akademik başarı öyküsüdür; dileyen Sertan Batur ve Ersin Aslıtürk’ün derlediği ‘Muzaffer Şerif’e Armağan’ (İletişim Yayınları) kitabını okuyabilir.

book-serif

Bütün bunları neden aktarıyorum?

Şerif, Türkiye’yle irtibatını neden kopardı?

Dünün sorusu da bu, bugünün sorusu da.

Gelin onu da, Mehmed Kemal’in 1988’de Muzaffer Şerif ile Niyazi Berkes’in yurtdışında ölümleri üzerine Cumhuriyet’te yayınlanan muhteşem yazısından anlamaya çalışalım (önemli bulduğum yerlerin altını ben çizdim):

Dil-Tarih’ten atmak için ellerinden geleni artlarına komadıkları hocalardan biri daha öldü.

Behice Boran Almanya’da, Muzaffer Şerif Amerika’da, Niyazi Berkes de İngiltere’de gözlerini yumdu. Behice Boran’ın ölüsü yurda getirildi. Muzaffer Şerif, uyrukluğuna geçtiği Amerika’da, Niyazi Berkes de İngiltere’de toprağa verildi.

Bizim kovduğumuz, Batı üniversitelerinin baş üstünde tuttukları bilim adamlarının suçu, günahı neydi?

Batıdan aktarılan yarım yamalak, üstün körü bilgilerin yerine, başka bir dünyanın sorunlarına yanıt veren düşünceleri geliştirmek…

Üniversiteleri bir medrese olmaktan kurtarmak…

Aradan yarım yüzyıla yakın bir süre geçtikten sonra bu hocalar haklı çıkmışlar, üniversiteler birer medreseye dönmüştür.

Bundan bir süre önce Muzaffer Şerif üstüne yazdıklarım için bir çok yanıt aldım. Kimi anılarını anlatıyor, kimi yeni bilgiler isti­ yor, kimi de böylesi bir hocaya kıyılmasından yakınıyordu. Bunları üniversite­ den atabilmek için bütçe kanununda değişiklik yapılmış, kadro­ ları kaldırılmıştı. Öğrencilerinin arka çıktığı bu öğretmenleri ancak kadrodan silmek suretiyle uzaklaştırmışlardı.

Muzaffer Şerif’in ülkesine iyice küstüğü söylenir.

Türk uyrukluğundan çıkmış, Amerikan uyruğuna geçmişti.

Bir de Amerikalı hanımla evlenmiş, çocukları olmuştu.

Amerika’da yanına yaklaşmak isteyen Türklere yüz vermezmiş.

Öylesine gönlü kırıkmış.

Behice Boran Almanya’da Duisburg’da eyleşiyordu. Orada çalışan bir çok Türk vardı, onların yanında olmak acısını dindiriyordu.

Niyazi Berkes, anılarını yazıyordu. Son günlerde aldığım bir mektupta “Sürgün Alayı” romanımı istiyordu. Romanda Dil-Tarih olayları anlatılırken Niyazi Berkes’ten söz edilir.

Kısaca yaşam öyküsü şöyle: 1908 yılında Lefkoşa’da doğmuş. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde, yükseköğrenimini İs­ tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde ta­ mamlamış (1931). Bir süre, bitirdiği bölümde asistanlık yapmış. Daha sonra ABD Chicago Üniversitesinde sosyoloji dalında uz­ manlık eğitimi görmüş. Amerika’dan yurda döndüğünde, yeni kurulan Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ne asistan olarak atanmış. (1939).

Burada doçent olmuş (1941). Bu yıllarda Yurt ve Dünya, Adımlar dergilerinde yazdığı yazılardan ötürü bakanlık emrine alınmış.

Bir süre sonra kürsüsü kaldırılarak açığa çıkarılmış…

Bu sırada yurtdışından yapılan çağrılara uyarak Kanada-Montreal McGill Üniversitesi Studies ve Research Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmış. 1975 yılında emekliye ayrılarak Londra’ya yerleşmiş.

Ona yakın kitabı, bir çok makalesi olan Niyazi Berkes ne yapmıştı da yurdundan uzaklaşmış, gurbetlere sığınmıştı?

1940’lı yılların azgın faşizmi Niyazi Berkes gibi bilim adamlarını barındırmıyordu. Yazılanlara yazı ile karşı çıkılacak yerde kaba güce, polis zoruna dayanılıyordu.

Kişi faşizmin ağır baskısı altındayken, faşizmin dehşetini pek anlayamaz.

Ancak Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif, Behice Boran, Pertev Naili Boratav gibi yurt dışına çıktığında nelere katlanıldığını kavrar.

O yıllarda sade bu hocalar için baskı yoktu, başkaları için de vardı. Bunlar genç asistanlar, lise öğretmenleri, kimi yazarlardı.

1950’den sonra iktidar değişimi ile faşizmden kurtulacağımızı umanlar vardı. Oysa 1950’den 1960’a değin kaba bir faşizmin baskısı altına yeniden girmiştik. Sözde parlamentolu, seçimli bir düzen vardı, ama tek yönlü işliyor, faşizme karşı çıkanlara kıyı­ yordu.

1960’dan sonra insanlarımızın yüzü biraz güler gibi ol­ du. Fakat onun da ardından 1970 ve 1980 faşizmi geldi. Hâlâ da gölgeli olarak sürüyor.

Ülkemiz, elbette bu deli gömleğinden bir gün kurtulacaktır.

Kurtulacaktır, ama soldaki akılsızlıklar sürdükçe, kurtuluş uzuyor.

Demokrasi, demokratların el birliği ile gelir.

İşte böyle, vasat Türk devletinin acımasızca öğüttüğü, hapis ve sürgünleri reva gördüğü dev bilim insanlarının öyküleri.

Amerika’da yanına yaklaşmak isteyen Türklere yüz vermezmiş.  Öylesine gönlü kırıkmış.’

Muzaffer Bey, belki de, ülkesindeki iki baskın olguyu derinden kavramıştı:

Türkiye’nin sürekli olarak vasat ve eşitlik düşmanı, kaba güçten başka bir şey tanımayan yönetici-siyasi sınıfının Kemalist, sağcı, merkez solcu veya şimdiki gibi İslamcı kılığında, ne kılıkta olursa olsun insan kaynağında kaliteyi, bireyleşmişliği, bağımsızlığı asla ve asla istemediğini görmüştü.

Daha da hazini, kendi çıkarı için her türlü kaba güce tapan vasat Türkiye elitinin, entelijansiyasının ve kentli orta sınıfların mayasındaki ‘anti-demokratik’ bozukluğu, sosyal psikolojinin kurucu babası olarak muhtemelen 1940’ların sonunda kavramıştı.

Onu soğutan, bugün hala kendi kuyruğunu kovalayan bir ülkenin, içlerinde idrak eksikliğini yaşatan yarı-aydınlarıdır.

Kendini tekrar eden bir ‘kök hikaye’dir Şerif’inki; Berkes’inki, Boratav’ınki.

70 yıl geçti.

Geldik bugüne.

Bakın, Necmiye Alpay’lara, Ali Bulaç’lara, Şahin Alpay’lara, Ahmet-Mehmet Altan’lara, Aslı Erdoğan’lara, Ahmet Turan Alkan’lara…

Bakın, onlar hapiste utanmazca, barbarca çürütülürken sesi çıkmayan 2016’nın sözde ‘kentli elit mensuplarına.

Bunu mesele etmeyen, kokuşmuş merkez’ (!) medyanın haline…

Söyleyin, haksız mıydı Muzaffer Şerif Bey, küsmekte?

Yanına yaklaşan Türklere yüz vermemekte?

Haksızdı diyemiyorum.

Onu anlıyorum.

Kendini kemire kemire hiçleştiren, eksi değer üreten, vicdanı körelmiş bir çoğunluğun egemen olduğu, acımasızlık kültürü ile dibe yuvarlanan ülkedir Türkiye.

İnsanın içi acıyor.

cetinbey

Çetin Altan’ın son yazılarından birindeydi:

“Artık anlaşılıyor ki ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden ayrılacağım bu dünyadan. Torunlarımıza bırakmayı hayal ettiğimiz ülke bu değildi…’

Kendisini hep acı sonlarla tekrar edip duran bir ağıttır Türkiye’nin tarihi.

Sevgili arkadaşlarım, Şahin Alpay, Ahmet ve Mehmet Altan.

Tanımadığım, büyük saygı duyduğum, Necmiye Alpay.

Hapse düşürülmüş gazeteci kardeşlerim.

Umutlanmak istiyorum, ama olamıyorum.

Lanetliyiz, kötü, vasat ve ahmak insanların lanetlileri.

Uncategorized içinde yayınlandı | 1 Yorum

Vefa’da gözyaşları, öğretmene Darwin soruşturması, Kürt kızlara ‘okumayın çağrısı: Eğitime İslamcı istila harekatı

‘Yenikapı Ruhu’ tarihe ‘bir toplum nasıl göz göre göre kandırılır?’ örneği olarak geçecek mi?

Neydi verilen söz?

Atlatılan badireden sonra ülke halkına, millete demokrasi vaatleri kova kova boşaltılmıştı.

Demokrasi yerine pırıl pırıl bir baskı düzeni kuruluyor şimdi.

‘Ne geldiyse başımıza FETÖ’den geldi’ sloganları, inandırıcılık yarattığı ve yayıldığı ölçüde, adına ‘Yeni Türkiye’ denen bir garabet ve dehşiet düzenine açılan kapıların maymuncuğu oldu.

Buna sonra ‘Kürt bölücülüğü yüzünden’ lafları eklendi, lehimlendi.

Bu sayede nurtopu gibi bir vesayet düzeni kuruluyor şimdi.

‘Yeni Türkiye’, 15 Temmuz öncelerinden başlayarak yakınlaşan, ortak düşman tespitinde hızla buluşup uzlaşan İslamcı ve askeri kesimlerin şimdi hızla kurmakta olduğu ‘Islamo-Militarist Vesayet Sistemi’nin marka adıdır.

Herşey hızla dönüştürülüyor, tektipleştiriliyor.

Halka korku üstüne korku salan bu yeni nizamın efendileri, herşey gibi eğitim sisteminden laik, bağımsız, özgürlüğe açık ne varsa bir bir temizlemekle meşgul.

Bir haber, Istanbul’dan:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelindeki 155 okulu ‘proje okul’ kapsamına almasıyla birlikte Vefa Lisesi’nde tayini çıkan 28 öğretmen için dün veda töreni yapıldı. Okuldaki 8 yılını dolduran öğretmenlerin veda konuşmasında öğrenciler gözyaşlarını tutamadılar.  Öğretmenler konuşmalarının ve öğrencilerine vedalarının ardından yeni okullarına gitti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, öğretmenlerin vedasına öğrenci velileri de katıldı. “Amaç Atatürkçü ve deneyimli öğretmenlerimizi yollamak. ‘proje okul’ lafı bunun kılıfı” diyen veliler düzenlemeye karşı çıktıklarını da söylediler.

İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Bornova Lisesi,  Cağaloğlu, Pertevniyal Valide Sultan gibi Türkiye’nin en köklü liselerinin de olduğu 155 okul Milli Eğitim Bakanlığı’nca ‘Proje Okul’ kapsamına alınmıştı.

vefa

Bir başka haber, İzmir Buca’dan:

Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde öğrencilere izletilen National Geographic’in ‘Cosmos’ belgeselini izleten tarih öğretmeni Kahraman Kepenkçi, belgesel ‘İslam’a aykırı’ olduğu gerekçesiyle şikayet edildi.

Haberin ayrıntılarını son dönemde eğitim sistemine skıı bir habercilikle odaklanan Birgün gazetesinden okuyalım:

Derste öğrencilerine National Geographic belgeseli seyrettiren Kahraman Kepenekçi isimli 20 yıllık tarih öğretmeni BİMER üzerinden şikayet edildi.

Şikayet başvurusundaki satırlar ‘gericiliğin’ hangi noktaya ulaştığı konusunda bilgi verdi:

ogretmene-darwin-sikayeti-islama-aykiri-geregi-yapilsin-198904-1.

 

Şikayetten sonra ise başka tuhaf gelişmeler de yaşandı.

Okul Müdürü, öğretmen Kepenekçi’den yazılı bilgi istedi.

Kepenekçi’ye tarih öğretmeni olduğu halde Darwin’le ilgilenmesinin hesabı soruldu.

Sınıflardan ‘kura usulüyle’ 5’er çocuk çağrılarak onların da görüşlerine başvuruldu. Konu hakkında ne düşündükleri sorularak adeta gizli bir fişleme yapıldı. Öğrencilerin neredeyse tümü öğretmenlerini desteklerken ilginç başka bir bilği ortaya çıktı.

Öğrenciler: “Konuyla ilgisi olmayan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmeyen pek çok hocamız da bize din ile ilgili bilgiler veriyor. Bunun da sorgulanması lazım” dediler.

Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Kahraman Kepenekçi ise özetle şunları söyledi: “Gizli bir soruşturma yürütüyorlar. Geçen yıl da FETÖ yapılanmasının hedefindeydim. Öğrencilerime izlettiğim Darwin’ist bir belgesel değil. Hem olsa ne olacak. Korkup geri adım attıkça tepemize çıktılar. Pek çok kişi mahalle baskısına uğruyor. Öğretmen arkadaşlarımız öğretmenler odasına, “Selamün Aleyküm” diyerek giriyor, aralarında dini filmler konuşup kendilerini ispatla yükümlü hissediyorlar. Artık geri adım atamayız. Henüz hakkımda bir soruşturma yok ama bu saçma belgenin bir soruşturmaya döneceğinden eminim.”

Öğretmen Kahraman Kepenekçi’nin verdiği savunma bile Türkiye’de ve eğitimde yaşanan kıskacı anlatıyor, işte o savunmanın belgesi:

ogretmene-darwin-sikayeti-islama-aykiri-geregi-yapilsin-198905-1.

bogazici-unv

Bir haber, rektör ataması aylardır bekletilen Boğaziçi Üniversitesi’nden:

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üzerinden üç ay geçen rektörlük seçimlerinde oyların yüzde 86’sını alan Gülay Barbarosoğlu’nun halen atanmamasıyla ilgili “Boğaziçi Üniversitesi fiilen bir proje okul mu seçildi?” diye sorduğu bir açıklama yayımladı.

Üniversitenin mevcut rektörü Barbarosoğlu, 12 Temmuz tarihinde yapılan seçimde, oyların yüzde 86’sını alarak üniversite tarihinin rekorunu kırmıştı.

447 öğretim üyesinden 403’ünün katılımıyla gerçekleşen ve son dönemin en katılımlı rektörlük seçiminde Barbarosoğlu, 348 oy almışt, Barbarosoğlu’nun en yakın rakibi Prof. Dr. Vedat Akgiray ise 40 oy almıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından yayınlanan “Boğaziçi Üniversitesi’nde neler oluyor?” başlıklı açıklamada, karma yurtların ayrıldığı, muhalif olmayan grupların siyasi çalışmalarının teşvik edildiği ve taşeron işçilerin yemek ücretleri artırılması hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Gülay Barbarosoğlu’nun oyların %86’sını aldığı rektörlük seçiminin üzerinden üç aydan fazla zaman geçmiş ve diğer tüm üniversitelerde süreç tamamlanmışken bizim üniversitemizin rektörü hala atanmadı. Bu noktaya gelene kadar okulumuza baskı ve müdahalenin arttırıldığı bir süreç yaşadık.

Kampüslerimizde ‘kızlı erkekli’ oturmalarımız gündem haline getirildi. Karma yurtlarımız kadını ve erkeği yalıtma düşüncesinin bir sonucu olarak ayrıldı.

Özgür ifade alanımız, çoğulcu ortamımız bazı çevrelerce sürekli olarak hedef gösterildi ve gösterilmeye devam ediyor.

Derslik, yemekhane, yurt ve benzeri alanların kapasitesi aşılmış olmasına rağmen her yıl ısrarla kontenjanımız artırılıyor. Bu durum artık öğrencilerin ayakta ders dinlemesine, fakültelerin kalabalık dersleri boş bırakmamak adına seçici davranamadan öğretim görevlisi almak zorunda kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla üniversitemizde eğitim kalitesi her geçen gün düşüyor.

Üniversitemizin bileşenlerinden taşeron işçilerin yemek ücretleri artırıldı, servisleri ücretli hale getirildi.

Okulumuzda 10 Ekim Katliamı’nı anmak adına asılan afişlere dahi özel olarak müdahale edilirken muhalif olmayan grupların siyasi çalışmaları destekleniyor ve hatta teşvik ediliyor.

Bu müdahalelerden herhangi biri bile kabul edilemez iken rektörümüzün atanması yapılmayarak idari bir boşluk yaratılıyor. Bu boşluk, okulun güncel mali ve idari sorunlarının çözümüne engel oluyor. Üniversitemiz, uzun vadede personel maaşlarının ödenememesine kadar uzanabilecek ciddi krizlere itiliyor.

Son yıllarda her alanda sıkıştırılan okulumuzun, rektörü hala atanmamış tek üniversite olarak bırakılmasının arkasında yatan sebep nedir? Yaratılan yönetim krizi ile ne hedefleniyor?

Okulumuzun rektörlük kurumunun neden işletilmemesi tercih ediliyor?

Boğaziçi Üniversitesi fiilen bir proje okul mu seçildi?

Bizim rektörümüz neden atanmıyor?”

Bir başka haber, Diyarbakır’dan:

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademisyenlerin derslere başı açık giren öğrencilere “Sizin yüzünüzden melekler derse gelmiyor” dediği öne sürüldü.

Jinha’nın haberine göre derse giren öğretmenlerin sözlü tacizlerine maruz kaldıklarını belirten N.S., kadın öğrencilere sürekli hakarette bulunduklarını kaydederek, “Sanki dünyadaki tüm kötülüklerin sebebi bizmişiz gibi davranıyorlar. Kadın öğrencilere sürekli olarak ‘Niye okuyorsunuz, ev hanımı olun çocuk doğurun’ diyorlar” diye konuştu.

Derse mecburen başörtüsüyle girdiklerini aktaran N.S., “Feminizm ve kadın mücadelesi hakkında hakaretlerde bulunuyorlar. Derslere başı açık girdiğimizde ‘Sizin yüzünüzden melekler derse gelmiyor’ diye taciz ediliyoruz. Başını örtmek kişinin inancıyla alakalı ama hocalar yüzünden mecburen derse kapalı giriyoruz” dedi.

A.T. isimli bir öğrenci de, akademisyenlerin Kürtleri aşağıladıklarını ve böyle hocalardan ders görmek istemediklerini söylüyor:

“Sürekli olarak ırkçılık yaparak Kürtleri aşağılayan söylemlerde bulunuyorlar. Birçok arkadaşımız bu söylemler nedeniyle dersleri terk etti. ‘Siz Zerdüştsünüz’diyorlar. İnançlara saygılı olmak lazım ben Müslümanım ancak Zerdüşt’e inanan insanları aşağılamak faşizmdir. Biz böylesi hocalardan ders görmek istemiyoruz.”

Amaç ve hedef belllidir:

Bir yandan, müfredata baskın ve tayin edici unsur olarak İslam’ın Sünni versiyonunu iyice yedirmek ve bunu hem öğretmenler hem de öğrencilerle velileri için bir kültüre dönüştürmek…

Diğer yandan, alabildiğine partizanlaşmış ve faşizan lider kültü etrafında kümelenmiş bir yapı olarak Türkiye toplumunun tüm farklılık zenginliğini yok ederek, tek tip ve itaatkar, hiçbir şeyi sorgulamayan bir toplum modeli geliştirmek.

Kürt, Cemaat ve Alevi düşmanlığı pek çok alanda olduğu gibi, Türkiye’nin eğitim sisteminin  dinci-milliyetçi bir boyunduruğa alınmasında son derece kullanışlı. Çünkü toplum bunları yutuyor.

Ama şunu unutmamak gerek. Ne gözyaşlarıyla öğretmenlerini uğurlayan Vefa öğrencileri, ne Cosmos belgeseliyle ufukları açılan Buca öğrencileri ne de her gün kadınlık yüzünden hakaret yiyen, farklı inançları aşağılanan Dicle öğrencileri bu ülkeye, özellikle de onu yönetme iddiası olanlara zerre kadar güven, sevgi duyacaklar.

Öfkeyi ve ilkelliği besliyorlar, nefret tohumlarını okullara kova kova saçıyorlar.

Yazık bu ülkeye.

Uncategorized içinde yayınlandı | 1 Yorum

3 ay geçti, esas soru hala askıda: Darbeyi kim kurguladı, kim(ler) düğmeye bastı?

Stockholm’de, Sosyal Demokrat Parti’nin sivil toplum kuruluşu ABF’nin merkez binasındayız.

17 Ekim Perşembe, akşam.

Salonda en az 150 kişi var. Bir kısmı gazeteci. Gerisi İsveçliler, ve İsveç’te yaşayan Türkler, Kürtler, Ortadoğulular.

Konu, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında Türkiye.

Konuşmacılardan biri, kıdemli İsveçli gazeteci Bitte Hammargren, diğeri Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Bölümü’nün genç yöneticisi Paul Levin ve ben.

Türkiye’nin tarihsel derinliklerinden başlayıp günümüze uzanan, bulutlarla kaplı bir örtü altında görüntüler sunan, geniş bir ufuk turu.

Darbe girişimi, otoriterleşme, siyasi çürüme, AB ile ilişkiler, Musul ve Halep, Erdoğan-Putin, Irak, Suriye, ABD.

Sırayla söz alıyor, derinlere dalıyoruz.

‘Sizlere hem resmi verilerle, gayrıresmi sayılarla, hem de sorularla geldim’ diye söze başlıyorum.

‘Herkes bunlardan kendi yorumlarını yapabilir, cevapları üzerinde düşünebilir, aynen biz gazetecilerin yaptığı gibi’ diye ekleyerek.

coup5

Darbe girişimi akşamını ve ertesi sabahını anlatıyorum; gördüklerimi, tanıklıklarımı.

Ve ana soruyla başbaşa bırakıyorum dinleyici topluluğunu:

‘Bu kanlı darbe girişimi, 2013 Gezi protestoları ile görünürlük kazanan otoriterleşme sürecinde bir kırılma hamlesi miydi, yoksa bir devamlılık ifadesi mi?’

Le Monde Diplomatique dergisinin Almanca yayınının Şubat 2014 sayısında yayımlanan uzun analizimin başlığı ‘Türkiye: Ağır Çekim Darbe’ idi.

screen-shot-2016-10-17-at-17-14-18

Bunu hatırlatıyorum ve ekliyorum:

’15 Temmuz’un, fay kırılması gibi görünen bir hamleyi, bir anı da içeren bir devamlılık unsuru olduğu konusundaki argümanım bugün de geçerlidir. İddia ediyorum ki, 14 Temmuz’a kadar hayli ağır çekim gibi süregiden bu süreç, 15 Temmuz’la birlikte gayet aşikar biçimde hızlandırılmıştır, ‘fast forward’ olmuştur. Umuyorum ki bu iddiamda yanılırım, ama pek sanmıyorum.’

Sorular, sorular, sorular.

Zihinler meşgul.

Darbe için düğmeye kim veya kimler bastı?

Cuntanın tepesinde hangi isimler oturacaktı?

Darbe eylem planı neden başarısız kaldı?

Türkiye ordusunun toplam 340 küsur generalinden 150’si hapiste ve görevden alınmış durumda.

Yani, en yüksek rütbelilerin yüzde 40 küsuru.

Yarıya yakını.

Erdoğan ve onu destekleyen yardakçı medya korosu, ki aralarında kendisini merkez laik, solcu olarak tanımlayan, normalde aklı başında olması gereken kanaat önderleri de var, bunların hepsinin ‘FETÖ’ diye lanse edilen Gülen Hareketi’nin üyesi veya bağlantılı destekçisi olduğunu iddia ediyor.

Ama bu konuda makul dayanak oluşturacak tek bir kanıt şu ana kadar sergilenmiş değil.

Bilgi sahibi olması gereken NATO ve ABD kaynakları da aynı yönde bir açıklama yapmadı.

Bu bir kitlesel infiltrasyon (sızma) ise, İslami renkli toplu sızmalara alerji duyan Batı savunma sisteminin buna çoktan refleks göstermesi gerekmez miydi?

NATO istihbarat yapıları uyuyor muydu?

Sorular, sorular.

Veriler, veriler.

Resmi anlatımların da desteklediği gibi, Türk ordusunun başındaki dört yıldızlı general, Hulusi Akar, bir darbe hazırlığı olduğuna dair açık ve yakın tehlike konusunda 15 Temmuz günü öğleden sonra saat 16 sularında, Türk İstihbarat Servisi şefi Hakan Fidan tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı.

Yalanlanmayan bu bilgi önemli.

Bir başka resmi veri, aynı Akar’ın Cuma akşamı saat 21-22 sularında, Genelkurmay karargahında darbeci subaylar tarafından esir alındığı.

Darbeden haberdar edilen bir ordu şefi, altı saat sonra nasıl olur da tutsak edilir?

Daha da ötesi var.

Akar, dört kuvvet komutanını saat 16 ile 22 arasında tehlike konusunda haberdar etti mi etmedi mi?

Etmesi gerekirdi, emir komuta zinciri gereği.Ama bunu bilmiyoruz.

Bilinen şey, bazı kuvvet komutanlarının Cuma gecesi topluca Istanbul’da bir düğüne katıldığı, diğerlerinin darbeciler tarafından esir alındığı, kelepçelendiği, bir yerlere götürüldüğü.

Türkiye’nin iktidar tarafından boyunduruk altına alınan medyası bu soruları sormadı, kısık sesle soranlar da ya sustu ya da medyanın ahlaken çürümüş patronları tarafından susturuldu, diye anlatmaya devam ediyorum.

Ve bu kısmi verilerin soluk ışığının belli belirsiz aydınlatmakta olduğu 15-16 Temmuz tablosunu ihtiyatlı bir dille aktarıyorum.

Sorular sorarak.

Dinleyicileri sorular üzerinde düşünmeye davet ederek.

Vakit dar olduğu için, aşağıdaki analizimi kısaca özetleyerek aktarıyorum onlara:

‘Bu darbenin bir Fethullah Gülen projesi olarak Gülenciler denilen subay kesimi tarafından kurgulanıp yönetildiği, tepeen tırnağa onların eseri olduğu, o kesimle sınırlı bir kumpas olduğu sadece Erdoğan’ın ürettiği bir iddiadır. Sadece haftalarca pompalanmış, sorgulanmamıştır, kanıtları (henüz) ortaya konmamıştır, ve dolayısıyla da şu an itibarıyla hiç mi hiç ikna edici değildir. Nitekim Batı medyası da, demokratik ülkelerin kamuoyu da bir negatif mitoloji üretimine dönüşen bu iddiayı satın almamakta, Erdoğan ve yakın çevresini büyük öfkeye gark etmektedir. Erdoğan bu büyük iddiasının kayıtsız şartsız sorgusuz sualsiaz kabul edilmesini istediği ölçüde demokratik kamuoylarının şüpheciliği karşısında derin sıkıntı yaşamaktadır.’

‘Verilerle ortaya çıkan resim, darbe komplosunun Gülencileri de içeren, ama onları aşan bir ‘kurum içi koalisyon’ tarafından dizayn edildiğini gösteriyor. Bu ‘hibrit’ yapı Gülenciler, Kemalistler, NATO destekçisi huzursuz subaylar ve AKP’den nefret eden milliyetçi üst rütbelilerden oluşmaktaydı. Neden böyle olduğunu düşünüyoruz? Mesela şunlardan: dört yıldızlı bazı eski generaller darbe girişiminden birkaç hafta sonra çıkıp, kanlı girişimde aktif rol almış olan 2’nci Ordu Komutanı Adem Huduti’nin Gülencilerle uzaktan yakından ilgisi olmayan tepeden tırnağa milliyetçi kahraman bir subay olduğunu söylediler. Bu bir gerçektir.’

‘Diğer yandan, soruların üzerine giden Reuters haber ajansı, geçenlerde yayınladığı uzun bir haberde, Türkiye’nin NATO merkezindeki askeri temsilinin nasıl çökme noktasına geldiğini yazdı. Haberde normalde 400 kadar subayla temsil edilen Türkiye, kitlesel tasfiye nedeniyle ancak 40-50 askerle temsil ediliyor, Türk tarafı komuta zincirinin kırılması ve kurumsal kargaşa nedneiyle toplantılara katılamaz hale geliyordu. Reuters’s konuşan bazı ‘isimsiz’ subaylar, vahim bir Kemalist subay temizliğine maruz kaldıklarını anlatmaktaydı.’

‘Peki ne oldu? Şunu makul verilere dayanarak iddia edebiliriz: 15 Temmuz günü darbe hamlesinin geleceğini anlayan (belki daha önceden de uyarılmış olan) AKP yönetimi, saat 16 ile 22 arasındaki kritik zaman dilimi içinde, Genelkurmay-Hükümet-Saray-MİT arasında iletişim trafiği kurarak, toplu darbe iradesini kırma amaçlı ve sonuç getiren bir derin pazarlık yaptı. Bu iddiayı güçlü kılan bazı işaretler var: Geleneklere uygun olarak normalde sabah erken saatlerde başlaması gereken darbe hareketinin herkesin kalablık bir trafikte ilerlemeye çalıştığı Cuma gecesi başlaması, normalde ele hemen geçmesi gereken medya kanallarının sadece birinin askeri saldırıya maruz kalması, daha Cuma gecesi bitmeden, eski darbelerde kilit rol oynamış olan 1’nci Ordu’nun komutanlığı tarafından darbenin desteklenmediğinin TV’den açıklanması, ve en önemlisi, bizlere üçüncü ay dolarken hala kim cuntada oturacaktı sorusuna muhtemelen örtbas etme amacıyla cevap verilmemesi, şüphelere şüphe ekliyor.’

‘Eğer bu pazarlık oldu ise, ki öyle görünüyor, Erdoğan’ın Ordu içindeki pazarlık muhatabı, subayların hangi kanadıydı? Bunu da henüz bilmiyoruz, ama son günlerde yayınlanan analizler, TSK tepesinde NATO karşıtı, Avrasyacı olarak bilinen generallerin öne çıktığını işaret ediyor. Kesin gibi olan, ‘FETÖ’ denen yapının üzerine yıkılmak istenen 15 Temmuz’un esasen Erdoğan ile Ordu arasında tavizlere dayalı bir uzlaşmayla sonuçlandığına ilişkin resimdir.’

Sert tutumlu subayların ağırlık kazanması, 15 Temmuz sonrası başlatılan ve toplumun her muhalif kesimine yayılan tasfiye veya berbat adıyla ‘temizlik’ harekatının yönünü de izah ediyor. Eski devlet formatlarına geri dönülmüştür. 15 Temmuz, Türkiye’de demokratik değişime var gücüyle karşı çıkanların, ülkeyi bir kez daha dar ve savaşkan bir milliyetçiliğe sürükleme hevesi güdenlerin yeni bir gerici ittifak kurarak, paradoksal biçimde zafer kazanmasının tarihe geçtiği gün olarak anılacaktır.’

Ve Olağanüstü Hal’in sonuçlarını resmi verilerle aktarıyorum.

Temel hak ve özgürlüklere darbe.

Gözaltı ve tutuklamalar.

Medyanın sıfırlanması.

Yargının fethi.

Mülkiyet hakkının gaspı.

Kayyum marifetiyle şirket, kuruluş ve muhalefete ait yerel yönetimleri devletleştirme, merkezi otoriteye bağlama.

Veriler:

 • Kamu kurumlarından atılan sayısı 105.023.
 • Gözaltına alınan sayısı, 72.198.
 • Tutuklanan sayısı, 32.314.
 • Kapatılan ve el konulan üniversite, okul ve yurt sayısı, 2.099.
 • Kapatılan dernek ve vakıf sayısı, 1.254.
 • İşten atılan, kısmen hapse atıkan yargıç ve savcı sayısı, 3.640.
 • El konulan ve kapatılan medya kuruluşu sayısı, 180.
 • Tutuklanan gazeteci sayısı, 127.

Erdoğan’ın ‘Allah’ın lütfu’ diye gördüğü Olağanüstü Hal’in, Türkiye’nin kabusuna çoktan dönüştüğünü ve AKP için de yakında içinden çıkılmaz sorunlar üreteceğini, sistemi tamamen altüst edeceğini anlatıyorum.

Alınan ‘olağanüstü’ tedbirler nedeniyle Türkiye’nin elitinin, vasıflı iş gücünün kitlesel dış göçe hazırlanmakta olduğunu, hemen tüm kesimler içinde tedbirlerden olumsuz etkilenenlerin sayısının Kürtler de dahil 2 milyona yaklaştığına dair tahminler yapıldığını aktarıyorum.

Mülklere keyfi olarak el konmasının resmi açıklamalara dayalı boyutunun dört milyar doları bulduğunu, muhtemelen daha yüksek olduğunu da ekliyorum.

Ve en büyük endişemi paylaşarak sözlerime son veriyorum: Mülk gaspı, Ermeni mallarına tehcirde el konmasından bu yana yaşanan en trajik ve problematik gelişmedir. Yabancı sermaye bunu dehşetle izlemekte, yatırımlardan hızla soğumaktadır.

Türkiye hızla, ta 1950’lerden beri bağlı olduğu Batı hukuk sistemiyle çok kuvvetli bir çarpışma noktasına gitmektedir.

Bu sistemle bağlar çözülüyor.

Kaldı ki, Olağanüstü Hal mağdurları hem AİHM’de hem de Uluslararası Tahkim’de haklarını arayacaklar, ve emin olunuz, Türkiye çok büyük tazminatlar ödemeye mahkum edilecektir.

Acı olan ve beni derin kedere sürükleyen, diye noktalıyorum, geçen yüzyıl başlarından beri bir töre halini alan ‘arzu edilmeyen sosyal grupları ülkeden kovma’ davranışı tam gaz devam ediyor.

Önce Ermenileri kovdular, ardından Yahudiler, Rumlar. Sonra sıra Süryanilere, Kürtlere geldi, Solcular başka ülkelere kovuldu.

Ve şimdi sıra, bu büyüyen ‘devletin lanetlileri’ listesine, ezici çoğunluğu darbeciliğe karşı olan, iş-güç tutmuş, namazında niyazında dindar bir cemaatte.

Sonu gelmiyor ve Türkiye kötülük girdabı içinde kendisine zarar vermeye; kendi içinde korku, şüphe, nefret ve öfkeyi beslemeyi, sakin ve huzurlu bir topluma dönüşmeyi bir türlü başaramıyor.

 

 

 

 

Uncategorized içinde yayınlandı | 1 Yorum

Ve sıra geldi, despotik düzeni ‘başkanlık sistemi’ kisvesiyle meşru hale getirmeye

Bahçeli kapıyı araladı, kim varsa içeri doluştu.

Neymiş? Türkiye anayasa reformuna hazırmış.

Reform dedikleri, 12 Eylül’de askerlerin serdiği halı üzerinden kaskatı bir tek-adam düzenini meşru hale getirmekten ibaret.

Neyin anayasa reformu?

Siyaset ustası Erdoğan, memlekette başta Allahlık ana muhalefet ve destekçisi kesimler olmak üzere, ‘demokratik ortak akıl’ namına hiçbir şey olmadığının çoktandır farkında.

AKP’den gayrı memnun kesimler, Kürtler hariç, muazzam bir ‘şuur felci’ içinde olup bitenleri seyrediyor. Yarın öbürgün ülke muhtemel bir savaşın içine girerse de bu değişmeyecek.

Erdoğan’ı 2015 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra rahatlatan, hele 7 Haziran – 1 Kasım arasında sergilenen ‘muhalefet komedisi’nden feyz alarak gaza basmasını sağlayan da bu.

Ne söylese yutan, yutkunan bir toplum var.

Aradan üç ay geçti, şu ana kadar hiçbir somut kanıtla desteklenmemiş bir ‘FETÖ’ gargarasıyla devletin genetiği göz göre değiştirilirken medyasıyla kanaat önderleriyle herkes, kurulmuş hoparlör gibi aynı nakaratlarla birbirine masallar anlatıyor.

Bu darbenin düğmesine kim bastı, cuntada kimler oturacaktı?

Ortada tek bir somut kanıt yok.

Siyaset ustası Erdoğan, ‘FETÖ’ hikayesiyle de yetinmedi, gözünü hiç ayırmadığı, Orta Asya Tipi Başkanlık modelinin, Azerbaycan tarzı hanedan formülünün topluma eze eze, kafa ütüleye ütüleye benimsetilmesi için, iç düşman konseptini HDP’nin temsil ettiği Kürt muhalefeti de kapsayacak şekilde genişletti.

Nereye al atsanız FETÖ çıkıyor, baksanıza.

Onların çıkmadığı yerde de Kürt muhalefeti Erdoğan’ın imdadına yetişiyor.

Çift dikişli, sağlam gidiyor Erdoğan.

Elinde tuttuğu ipler, 15 Temmuz’dan sonra çok daha sağlam.

Neymiş, anayasa reformuymuş.

Medyanın sadık ve diz çöktürülmiş kesimi de sanki bütün olup bitenler normalmiş gibi, bu sözümona tartışmanın meşrulaşmasına su taşıyor.

Allah akıl fikir versin.

baskkan

Anayasa reformu diye yutturulmaya çalışılan şey, 12 Eylül’ün ‘deli gömleği’ anayasasının içine, başbakanlığı pasifize eden, hükümeti tasmalayan; parlamentoyu, yargıyı, medyayı tek kişiye bağlayan ve bir aile yönetimini, din kisveli bir hanedana dönüştüreren memleketi daha da baskıcı bir serüvene sürükleyecek formülün adıdır.

Bugün hükümet borazanı medyaya yansıyan ‘kulisler’ de zaten bunu söylüyor:

Tam başkanlık, üniter yapı, güçlü merkez.

Proje bundan ibaret.

İtiraz edenlere ‘çok geç kaldınız’ manasında işin doğrusunu esasen Adalet Bakanı Bozdağ söylemedi mi?

“Siz farklı düşündüğünüzde durum değişiyor mu? Fiili başkanlık durumu yok mu? İstediğiniz kadar yok deyin, var!”

Topa atlayan Başbakan Binali Yıldırım, kadayıfın altının kızardığını teyit etti: Parlamenter sistem Türkiye’nin sorunlarına çare değil, ‘başkanlık sistemi’ni içeren anayasa teklifi en kısa sürede Meclis’e getirilecek ve sonuç ne olursa olsun referanduma gidilecek.

Ve Erdoğan bugün Konya’da gazı köklüyor:

Şimdi milletim “Başkanlık sistemi” istiyor. Milletim diyor. Ben demiyorum ki. Parlamentodaki siyasi partilerimize “egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi, gelin millete götürelim. Eğer milletim bu işe ‘evet’ diyorsa Başkanlık sistemine adım atalım” diyorum. Sorun şahsımdan kaynaklanmıyor, şahsımın yönetim anlayışından kaynaklanıyor. İstiyorum ki patinaj yapmayalım, hızla yola devam edelim.

Proje pişti, hazır gibi.

Kıvama gelen, Meral Akşener ‘badiresini’ atlatmış olan MHP’dir.

Bahçeli ‘hazırız’ı ilan etmişti:

”AKP bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan diğer maddelerle birlikte TBMM’ye getirmelidir. Vekiller vicdanlarıyla oy kullanacaklardır. Bu anayasa değişiklik teklifi ya 367’yi aşarak kanunlaşacak ya da 330’un üzerinde kalarak referanduma sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır. Bizim düşüncemiz mevcut sistemin güçlendirilmesidir.”

En önemlisi son cümledir ve perde arkasını anlatmaktadır.

MHP’nin derdi, veya şartları, açıktır: Mevcut anayasanın ilk dört maddesinin korunması, merkeziyetçi yönetim biçimine dokunulmaması, başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere farklı ve güçlü kimliklerin haklarının tanınmaması.

Duruma artık hakim olan, 15 Temmuz sonrası TSK’nın genetiğini de kendine tabi kılan Erdoğan’ın iktidar bekası adına bunlara hiçbir itirazı yok ve olmayacak.

Bu yüzden, Bozdağ’ın dediğine ek olarak, memleketi artık fiili bir AKP-MHP koalisyonunun yönettiğini söylemek abartı olmaz.

Bu iki parti uzlaştığı, ve diğerlerini dışladığı ölçüde Türkiye, feyzini Orta Asya’dan alan faşizan bir düzeni topluma ‘milli irade’ nakaratları altında dayatacaktır.

Bu süreçte CHP’ye bel bağlayanlar ise ‘artık çok geç’ kalındığını acıo içinde idrak edeceklerdir.

Tıpkı ‘proje okullar’ skandalının rötarlı çalar saat vazifesi görmesinde olduğu gibi. Veliler sokağa çıktılar, ama artık seküler eğitim sisteminin cenaze marşları çalınıyor ve vakit çok geç.

Taşrada büyük ölçüde mağdur Alevi kimliğini, kentsel alanda mağdurlaştırılan seküler kimliği temsil eden CHP, mağdur Kürt kimliğini temisl eden HDP ile, mağdur sol kimlikleri temsil eden sol partilerle çoktan bir demokrasi ittifakı kurmalı, öncü parti konumuna geçmeliydi.

Evet, vakit çok geç.

HDP Başkan yardımcısı İdris Baluken şöyle konuştu geçen gün:

“Erdoğan’ın ve AKP’nin gündemini topluma dayatacak çıkışlarını bundan sonra Bahçeli yapacak. MHP’nin söylediklerinin hepsini Erdoğan yerine getiriyor. Bugüne kadar MHP’nin teklediği bütün konularda sorumluluğu Erdoğan üstlendi ve Erdoğan tekçi söylemleri Türkiye kamuoyuna dayatmaya çalışıyor. Krizin derinleşmemesi için bundan sonra pası Bahçeli atacak, golü de Erdoğan Türkiye demokrasisine karşı atmaya çalışacak.

Önemli olan CHP’nin pozisyonudur. CHP, MHP’nin pasıyla Erdoğan’ın diktatörlük gollerini demokrasi kalesine atmasına seyirci mi kalacak, destek mi sunacak? Yoksa Erdoğan ve MHP’yi ofsayta mı düşürecek? HDP olarak Erdoğan’ın MHP ile birlikte ortaya koyduğu danışıklı planlara karşı demokrasi ilkeleri çerçevesinde kendi mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.”

CHP’den Levent Gök ise şöyle dedi:

”CHP parlamenter sistemin sonuna kadar sürmesi açısından elinden gelen gayret gösterecektir. Böyle bir tartışma anlamsız, yararsızdır. Türkiye’yi bu tartışmaya sürüklemek son derece yanlış ve tehlikelidir.”

Anamuhalefet ne kadar zayıfladığının, gidişata dur deme konusunda ne kadar derin bir acz içine düştüğünün farkında mı, değil mi?

Bunu yaşayarak görüyoruz.

Efendim, başkanlık referandumu ne zaman, nasıl olacakmış da…

Yok hemen mi olacakmış, yoksa 2019’a mı sarkacakmış da…

Türkiye’deki tek akıl, toplumu düpedüz bölücü, memleketi parçalama sonucuna kapıları açan bir faşizmi kendi ekseninde perçinlemeye çalışıyor, ve medyada konuşulanlar bunlar.

Anayasa, toplumun her kesiminin katıldığı, mutabakata dayalı bir sosyal sözleşmedir.

Farklı kesimlerin hak talepleri ne olacak?

Anadilinde eğitim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ne olacak?

Alevilerin başta Cemevleri, kimlik tanınması talepleri ne olacak?

Sünni Diyanet, laiklik?

Açık savaş sürerken, Kürt muhalefetini seçilmişleriyle beraber tepeleme harekatı devam ederken anayasa reformu tiksindirici bir şakadan başka nedir?

Bunlar konuşumuyor biat ettirilmiş medyada.

Polyanna masalları okutuluyor.

Nuray Mert bugünkü yorumunda benim hislerime de tercüman olmuş:

“Başkanlık sistemini tartışalım” demek, aklımızla alay etmekten başka bir şey değil. Zaten Cumhurbaşkanı önderliğinde iktidar partisinin, Türkiye ufkunun tek adam liderliğinde otoriter bir rejim inşasından ibaret olduğu iyice netleşti.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ise, demokrasinin öneminin anlaşılmasından ziyade, otoriter rejim tahkimatı için meşruiyet kaynağı olarak dolaşıma girdi. Dahası, gücü elinde bulunduran iktidar demokratik meşruiyet ve anayasal çerçeveyi hiçe sayar hale geldi. Zaten kendileri de açıkça, “fiili bir düzen”in yaşandığını kabul ediyor, bunu meşru sayıyor, o nedenle fiili olanın hukuki çerçeve kazanması gerektiği için sistem değişikliği önerdiklerini ifade ediyorlar.

Diğer taraftan, nedir iktidarın, güçlü Türkiye adına inşa sürecine giriştiği “otoriter rejim”in evsafı? “Zapturapt rejimi”, “özgürlüklerin kısıtlanması”, “yargının bağımsızlığının söz konusu olamaması” da ne adına, nasıl bir düzen adına?

Onu da biliyoruz; Kemalist rejime itiraz temelinde kurgulanan laik değil, “İslam”ı (tabii iktidarın anladığı biçimde İslam) esas alan bir eğitim, “Cumhuriyet’i arıza”, “Lozan’ı ihanet” olarak tanımlayan yeni bir tarih yazımı, “özgürlük”, “insan hakları” gibi kavramları, Batılıların İslam âlemini yozlaştırmak ve bu surette zayıflatmak için kullandıkları bir araç olarak gören bir siyasal sistem.

Bilin ki, bu şuursuz koşu nedeniyle Türkiye’yi çok daha karışık günler, istikrarsız dönem bekliyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bugünkü uyarısı isabetlidir:

Ak Parti, MHP kardeşliği daha uzun süre devam edecek gibi. Milliyetçi tüm tepkilere alkış tutanlar genellikle Ak Parti yöneticileri. Otoriter bir yönetici arayan bir toplumda olabilirsiniz ama herşeyin karıştığı ve otoritenin de kaybolduğu bir yerde muhtaç olacağınız yine demokrasidir. Milliyetçi kardeşlikler genelde belli süre ortak duvarlar inşa eder. Çıkarlar farklılaştığında o kaleler birbiriyle çatışır.

Güce tapmayın, “28 Şubat bin yıl sürecek” diyenler nerede? Her hakimiyetin bir sonu vardır ve sonunda sorgulanır.

Tansiyonu artırmakla kaybeden hep hakkı ihlal edilenler olacak. Çünkü onlar ikinci sınıftır ve gücün popüler olduğu bir yerde daha çok bekleyeceklerdir. Güç mantığı genelleşir, meşrulaşırsa zamanla mağdurun da ahlakı bozulacak ve çözümsüz kaos başlayacaktır. Her zaman için ilkelere sarılmak herkes için kurtarıcı olandır, bu zor olandır ama şu an tek yapılması gerekendir.

 

 

Uncategorized içinde yayınlandı | 1 Yorum

OHAL bitse dahi bitmemiş olacak – işte AKP’den yeni şark kurnazlığı örnekleri

Türkiye siyaset sahnesindeki gelişmeler, aynen ‘baş rejisör’ Erdoğan’ın arzuladığı, kurguladığı ve sahnelediği senaryoya uygun bir şekilde gelişiyor, icra ediliyor.

Bugün, kendilerinin de beklediği üzere, karar verildi.

Haber gecikmedi:

‘TBMM Genel Kurulu’nda, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildi. CHP ve HDP milletvekilleri tezkereye hayır oyu kullandı. Tezkere, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.’

Uzatma kararı, çift dikişli hazırlanmıştı.

Önce MGK’den tavsiye kararı çıkartılmıştı ki, devlet partisi MHP içinde herhangi bir çatlak zuhur etmesin, ayrıca diğer devlet partisi CHP de sesini daha kısık çıkartsın.

Öyle de oldu.

meclis

Burada önemli olan nokta belli, çok net.

Ve haberin son cümlesinde saklı:

Tezkere, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Uzatma kararına gelen MHP desteği, sadece ‘KHK rejimi’nin bütün mengeneleriyle toplumu sıkmasıyla sınırlı bir uzlaşmayı işaret etmiyor. Ankara bürokrasisi, geleneksel sağ aktörler, baskı rejiminden menfaat sağlayan iş çevreleri, katı Kemalistler ve AKP iktidarı tarafından ‘Türk-İslam Sentezi’ zemininde harcı karılan Yeni Milliyetçi Cephe’nin, fiili bir ‘anti-demokrasi koalisyonu’ olarak ülkenin geleceğine hakim olduğunu da açıkça ilan etmiş oluyor.

Şüphesi olanlar, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, OHAL rejimi çerçevesinin Cemaat ile dar tutulmasından şikayet eden, içine aynı sertlikle Kürt Siyasal Hareketi’nin ve onun ‘medya vs destekçilerinin’ de katılmasını talep eden konuşmasını okuyabilirler.

MHP de bu kör uçuşta aradığı yeri pilot kabininde ikinci kaptan pilot olarak bulmuş durumdadır.

bahceli

Şimdi merak edilen, bundan sonra ne olacağı.

Bir makul görüşe göre OHAL uzatıla uzatıla birkaç yıl daha gidebilir.

Hatta toplumda kanıksama  da yaratabilir.

Neden?

Çünkü bu tür rejimler, zaten ‘hazır mezar ölüsü’ olan, her türlü menfaatperestliğe, yozlaşmaya, yolsuzluğa ve kapkaççılığa açık kirli toplum unsurlarını kendi tepesinde toplar, ve mevzuatı keyfilik, hesap vermezlik, yaptımsa ben yaptımcılık, kapkaççılık üzerine kurulu olduğu için, vazgeçmesi bu kesimlere çok pahalıya patlar. O kesimler, toplumu kara propagandayla ikna etmek için çabaları esirgemez.

Ama ‘belki sürmez, baskın seçim galiba yolda’ diyenler de var.

Olabilir.

Ama eğer, boğazına kadar pisliğe batmış AKP rejimi, baskın seçim ve başkanlık referandumu niyetinde ise, öyle bir zemin hazırlamalıdır ki, ya OHAL artık normalleştirilmiş, kanıksanmış olsun, ya da, ille de kaldırılarak seçim ve referanduma gidilecekse, OHAL’in şimdiki son derece konforlu uygulamaları, mevcut yasalara transfer edilerek, AKP iktidarının devamlılığı, her türlü cezai muafiyeti sağlansın.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve yakında TBMM’ye sunulacağı anlaşılan taslak, işte bu niyeti, mantığı gözler önüne sermeye yetiyor.

Oya Armutçu’nun Hürriyet’teki haberine göz atalım ve taslağın ayrıntılarının ne olduğunu başlıklarıyla anlamaya çalışalım.

Ne diyor haber başlığı?

Şunu:

‘Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketinde Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapacağı değişikliklerle polis ile savcıların yetkilerini artırmaya hazırlanıyor.’

Değişikliklerin bazıları şöyle:

 • SAVCILAR, bilgisayarlarda arama el koymaya ilişkin 134. maddeye göre mahkeme kararı olmadan bilgisayar ve verilere el koyabilecek. Savcının gecikmesinde sakınca olması halinde bile hâkim kararı olmadan bilgisayar ve kütüklerinde arama ve el koyma yetkisi yoktu.
 • Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan dolayı tutuklu olanların tahliye talepleri artık 3 gün yerine 15 gün içinde değerlendirilebilecek.
 • Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlemi ancak savcı yapabiliyor. Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması gerekmesi halinde, bu işlem artık doğrudan kolluk tarafından yapılabilecek.
 • Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak Ancak, kovuşturma sırasında tedbire başvuruluyordu. OHAL KHK’sı ile kaçakların mallarına el koyma düzenlemesi yapılmıştı. Kaçaklara ilişkin bu hükümlerin soruşturma aşamasında da uygulanabileceği, CMK’ya taşındı. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar bakımından da kaçaklara ilişkin hükümler OHAL sonrası da CMK’ya taşındığı için uygulanmaya devam edilecek. Hakkında darbe suçundan soruşturma açılan kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilecek. Gerektiğinde idaresi için kayyum atanacak.

Taslak içeriğiyle ilgili ilk sızan bilgiler bu haberde var.

Belki daha fazlası da mevcut, onlar da sonra ortaya çıkar.

Bunlar bu haliyle bile AKP’nin OHAL rejimi süresince Meclis’i yasaları daha da sertleştirme amacıyla kullanma niyetinin açık göstergeleri.

Erdoğan ve AKP’si, her gün yeni zulüm dalgaları üreten OHAL’in sosyal huzurszuluk yaratma potansiyelinin farkında.

Bu nedenle en uygun formül, OHAL mevzuatı içeriğinin Olağan Hal mevzuatı içine tedricen, ama olabildiğince aceleyle, MHP ve medya desteğiyle yedirilmesi.

Böylece, OHAL’in, kaldırılmış gibi yapılarak, keyfi yetki kaydırmasıyla Olağan Hal haline dönüştürülmesi.

Kurgulanan ve sahnelenmeye başlanılan yeni oyun budur ve kuşku kalmasın, MHP refakatinde, bundan sonra böyle olacaktır.

Söz konusu olan, herkesi korkutmayı, susturmayı, diz çöktürmeyi ve sorgusuz herşeye itaat eden bir vatandaş tipi üretmeyi amaçlayan bir polis devleti mühendisliğidir.

Belli ki, ülke içinde hararet daha da arttıkça, nedenini anlamakta güçlük çekmeyeceğiz.

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Kan gölü, can pazarı, gasp, zulüm, kin: ‘Hepiniz birimiz için, anlayınız artık!’

Ülke kan gölü, can pazarı, öfke seli.

Şemdinli’deki PKK saldırısında 10’u asker  18 yurttaş hayatını kaybediyor.

Başbakan Binali Yıldırım’dan açıklama:

“5 ton bir patlayıcıyla yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan bir kamyonet canlı bomba kendisini ve bombayı patlatmak suretiyle bu olay meydana gelmiştir. Şu an itibariyle 10 askerimiz var şehit, 8 sivil vatandaşımız var, yaralılarımız var.”

5 ton!

Ortada ne bir istihbarat kalmış, ne tedbir.

Güvenliği koruması gerekenlerin kendilerinin can güvenliği yok olmuş. Kim neyi nasıl koruyacak artık belli değil.

Artık kayıp bilançosu dahi tutulmaz halde.

‘Bu kadar sorumsuzluğa rağmen bu hükümet, bakanlar niye hala orada oturuyor?’ diye sorma cesaretini gösterecek medya kuruluşu kalmamış durumda.

Ama bu acz, aynı ‘iktidarın’ hemen yayın koymasına engel değil.

Bursa’da Ankara Katliamı’nı protesto eden 30 kişinin karga tulumba derdest edilmesine de.

Gücü sivil muhalefete yeten, bununla övünen gerinen bir iktidar bu.

Onun için asıl önemli olan, OHAL üzerinden daha fazla güç paketlemek, ne yetki varsa kendinde toplamak.

‘İster ölün, ister hastanelik ve hapishanelik olun, ister işinizi gücünüzü malınızı varınızı yoğunuzu, pırıl pırıl çocuklarınızı kaybedin, hepiniz birimiz için!’ diyorlar.

Hepiniz birimiz için.

Her icraat bunun izahatına katkı.

Bir haber:

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Adli Yıl Açılışı’nın ardından bir kez daha yargı üyelerine ev sahipliği yapacak. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) hakim ve cumhuriyet savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının kura töreninin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde yer alan kongre merkezinde yapıacağını açıkladı.

HSYK’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi ekli listede ad, soyad ve sicilleri yazılı adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının mesleğe kabullerine karar vermiştir” ifadelerine yer verildi. Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının Kur’a töreninin, 12 Ekim tarihinde saat Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceği, kura töreni öncesi ‘ikram’ yapılacağı vurgulandı.

Bir başka haber:

‘Bu yıldan itibaren ‘Ak Saray’da düzenlenecek olan akademik yıl açılış törenlerinin ilki 18 Ekim’de yapılacak. Devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri başta olmak üzere idari kadro ile başarılı öğrencilerin de katılacağı törene iki bine yakın akademisyen davet edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, bu törenleri geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, “Akademik yıl açılışları bir şölen haline gelecek” dedi.

Gitseniz bir türlü, gitmeseniz bir başkam türlü.

Gideceksiniz.

Bu girdap başkalarına benzemez.

Malumunuz, Adli Yıl Açılış Töreni bu yıl ilk kez ‘Ak Saray’da yapılmış, yargı bağımsızlığına darbe vuracağı eleştirileri de bu karardan dönülmesine engel olmamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, törene katılmamıştı. Tören, Erdoğan’ın salona girdiği an, yargı üyelerinin ayağa kalkarak alkışladığı anla akıllara kazınmıştı.

Yargının prangalanması ve Beştepe’deki ‘üst akıl’a tabi ve itaatkar kılınması amacı açık olan – ve başarıya da ulaşan – bu adım sayısı iyice azalan demokrasi savunucusu tarafından kuvvetler ayrılığının bitişi olarak tanımlansa da, iktidara sadece ‘vızıltı’ gibi gelmiş, vızıltı gibi geçip gitmişti.

yargi6

OHAL düzeni, Allah’ın öyle bir lütfu ki, şimdi yetki ve gücün tek elde toplanması için Erdoğan’a sadece gaza köküne kadar basmak kaldı.

O da zaten öyle yapıyor.

Yapıyor ama, bunun sonucu, 12 Eylül ertesinde olduğu gibi, Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sonunda çökmesi anlamına gelecek.

Hukukçular açık açık söylüyor:

‘Türkiye’de hukukun kırıntısı dahi kalmamıştır.’

coe

Avrupa Konseyi, 15 Temmuz sonrası inşasına geçilen otokrasi rejiminin fotoğrafını aşikar olarak gördüğü için olsa gerek, OHAL ve KHK’lerin “Avrupa hukuk normlarına uyup uymadığının belirlenmesi amacıyla” inceleme kararı almıştı.

Konsey Denetim Komisyonu, anayasal konularda referans kurum olan Venedik Komisyonu’ndan her iki konuda görüş talep etti bile.

Bu arada, yıl sonuna kadar OHAL zırhı arkasında atılan bütün adımlar, uygulamaya konulan işlemler, tek tek raporlanacak ve Konsey’e sunulacak.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in OHAL ve uygulamalarının sonuçları üzerine yayınladığı kapsamlı ve sert içerikli memorandum bunun ilk adımı. Gerisi de gelecek.

AYM önünde 20 bin şikayet başvurusu var. Meclis’te kendinden geçmiş AKP’liler ne derse desin, ayyuka çıkan işkence iddiaları ama öyle ama böyle hem müteakip raporlara yansıyacak, hem de AİHM’de peşpeşe şikayetler yağmaya başlayacak. Mülkiyet hakkının gaspı, sadece AİHM değil, Uluslararası Tahkim süreçlerinde de Türkiye’ye muazzam vakit, enerji ve – emin olun – para kaybına yol açacak.

Bir fikir edinmek istiyorsanız, Avrupa Konseyi raportörünün uzun metninden ‘OHAL felaketi’ ve KHK rejimi ile ilgili bazı bölümlere göz atın:

 • Keyfi güç yarattı: KHK’ların kapsamı ve uygulaması kamu sektörüyle sınırlı kalmadı. Yayınlanan kararnamaler onların (kamu görevlileri) yanı sıra, sivil toplumu, belediyeleri, özel okulları, üniversiteleri, tıbbi kurumları, yasal profesyonelleri, medyayı, iş ve finans çevreleri ve şüphelilerin ailelerini de süpüren bir etki yaptı. Ayrıca, bu KHK’larla oluşturulan yöntemler idari ve ceza kanunu ile olağan dönemdekilerden önemli bir sapma gösteriyor.
 • Sınırsız takdir yetkisi var: Temmuz’dan bu yana yayınlanan bir dizi KHK’larla sınırın aşıldığı, adeta idari ve yürütmeden sorumlu yetkililer için sınırsız takdir yetkisi veren güçler yaratıldığı, demokratik toplumlarda olağan olarak uygulanan hukukun üstünlüğü ve insan hakları temel ilkelerinden uzaklaşıldığı gözlemleniyor. AİHS’nin garanti altına aldığı insan haklarına yönelik müdahalelerin büyük kısmı da doğrudan bu takdir yetkisinin kullanılmasındandır. Hukukun üstünlüğü olmadan insan haklarının korunması imkânsızdır.”
 • ‘Artık normale dönün’: Çok sayıda tutuklama, gözaltı, işten uzaklaştırma, atma gibi tedbirler acil durum yetkileri ve prosedürleriyle alınmıştır ancak Türk demokrasisisne açık ve mevcut tehdidin iki buçuk ay geçtikten sonra, ufacık bir miktar bile azaltılmaması anlaşılmaz bir durumdur. Öncelikli olarak OHAL mantığı bir kenara bırakılmalıdır. Adli ve idari prosedürlerin ve OHAL’i gerekli kılan hedeflerin uygulanmasında normal mevzuata (yasama) dönülmesinin zamanı gelmiştir.
 • ‘KHK’leri iptal etmeye başlayın’: OHAL’in 90 gün daha uzatılacak olmasından duyduğu üzüntü vericidir. Türk yetkililer, uygulamasında büyük oranda keyfilik yaratan ve olağan garantilerden uzaklaşan OHAL kararnamelerinden başlayarak bunları hemen iptal etmeye başlamalıdır. Türkiye bu mücadeleyi insan hakları, hukukun temel ilkeleri, masumiyet karinesi, suçun ve cezanın şahsiliği, kanunsuz ceza olmaması, yasaların geriye yürümemesi, savunma hakkı ve kuvvetlerin eşitliği presiplerine uyarak vermelidir.
 • HSYK’den ihraçlar basmakalıp: HSYK’nin aldığı ihraç kararları temel standartlara uymamaktadır. Ömür boyu kamu sektöründen yasaklanma, pasaportların iptali, mevcut anlaşmaların askıya alınması gibi uygulamalar rahatsızlık vericidir.
 • Geri dönüşü yok: Basit bir idari veya yürütme kararıyla gazetelerin, televizyonların, derneklerin, özel şirketlerin kapatılmasına ve mal varlıklarının hazineye devrine acilen son verilmesi gerekir. Çünkü bunlar geri dönüşü mümkün olmayan hasar yaratacaktır.

Bu rapor yarın (pazartesi) Avrupa Konseyi’ne sunulacak.

Ardından, Konsey Parlamenterler Meclisi konuyu görüşecek.

Ve Ocak ayından itibaren, Türkiye’nin aynen 12 Eylül sonrasında olduğu gibi ‘izleme’ yani ‘denetleme’ sürecine alınıp alınmayacağı karara bağlanacak.

OHAL, dört başı mamur bir faşizmin inşası için çimento olarak böyle kullanıldığı sürece, Türkiye’nin sadece Konsey’den değil, Avrupa Birliği sürecinden de hızla kopacağından emin olabilirsiniz.

Kimbilir, Beştepe’deki ‘üst akıl’ da bunun üzerine gidiyor herhalde.

‘Sonuna kadar gidecek, kopartırlarsa onlar kopartsın, benim mutlak iktidarım böylece rahatlar, yürür giderim kardeşim İlham Aliyev gibi, Putin dostum gibi’ diye düşünüyor.

Öyle, çünkü  bu yapılanların başka bir mantıkla izahı yok.

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Medyanın kökünü tamamen kurutmada ‘kov, yoksa ilan keserim’ safhasındayız

İçerde ne kadar cerahat varsa olduğu gibi dışarı çıktı.

Bir yasama ve denetleme organı olarak Meclis’te, malumunuz, komisyonlar mevcut.

Bunlardan biri, Cezaevi Alt Komisyonu.

Darbe girişimi ardından hiç ara tatile girmemesi gerekirken, ta Ekim başın kada kapalı kalan Yüce Meclis’in Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı, AKP Milletvekili Mehmet Metiner şöyle buyurmuş işkence ve kötü muamelenin tartışıldığı oturumda:

FETÖ’cü teröristlerin bu yöndeki kara propagandalarına teslim olmayacağız. FETÖ’cülere işkence yapıldığı kanaatinde değilim. Bu yönde bir başvuru yok. Ama ben teröristlere gidip ‘Size işkence yapılıyor mu ?’ sorusu üzerinden bir algı operasyonu yapılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Meclis komisyonunun buna alet edilmemesine inanıyorum, asla onlara işkence yapılmadı. Yakalanma esnasındaki yediği tekme tokatlarla ben ilgili değilim. Ben olsaydım bende aynısını yapardım. Fazlasıyla yapardım. Savaş hukuku geçerlidir, darbecilere karşı direnme meşrudur. Darbecilere karşı o gece elimde silah olsaydı alnının çatısından vururdum.

Ne kadar irin varsa çıktı, pörtledi demem, işte bu.

Bir zamanların ‘en mağduru’, ‘rejimin dayağını yemek’ten muzdarip oluşunu anlata anlata bitiremeyen Metiner’in ortaya vurduğu şey, o eski rejimin nasıl bir devamlılık içinde olduğunu göstermeye yetiyor.

Sıradışı mı?

Tam tersi.

İktidarı ele geçiren bu ilkel, gaddar zihniyet tepeden tırnağa bu AKP bünyesini sarmış vaziyette.

Tam da bunun için istenmiyor artık medya. Pislik, çürümüşlük, kokuşmuşluk, zulüm gizli kapaklı yürüsün diye.

Türkiye’ye egemen olan kollektif sadizm açığa çıkmasın diye.

Gazetecileri hapse attıkça attılar.

Yetmedi.

Ne kadar farklı, çeşitli, özgür medya kuruluşu varsa el koydular.

Yetmedi.

En son IMC TV olayında görüldüğü gibi, mallarını iktidar borazanı haline gelmiş TRT adına gasp ve talan ettiler.

Yetmedi.

15 Temmuz’dan bu yana sayısı 3000’e varan işsiz gazeteciler ordusuna son kapatmalarla yüzlerce gazeteci daha eklediler.

İşsiz ordusu 7 bini buldu.

Yetmedi.

Geriye kalanlardan da rahatsızlar.

Çaresini üretmişler bile.

Birgün’ün haberinden okuyalım:

Basın İlan Kurumu yönetmeliğini değiştiren AKP, resmi ilan verme hakkını keyfiyete bağladı. Tek tip gazetecilik yaratmak istenilen yeni yönetmelikle ayrıca “Anayasal suçlar” ve “terör suçları” kapsamında ceza davası açılan muhabirlerin davası sonuçlanmadan işten atılması isteniyor. Muhabirin işten atılmaması durumunda gazete patronları, reklam ve ilanın kesilmesiyle tehdit ediliyor.

Gazeteleri resmi ilan ve reklam üzerinden tehdit eden yeni yönetmelikte ‘devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için tehdit oluşturan’ süreli yayınların, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı açısından değerlendirmesine yönelik özel bir düzenlemeye yer verildi.

Buna göre, “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” veya “Terörle Mücadele Kununu”na muhalefet iddiasıyla ceza davası açılan süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı dava sonuçlanıncaya kadar durdurulacak.

Düzenlemede konuyla ilgili şu hükümler yer aldı:

“Resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayının içeriğinden veya imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, ortaklarının çoğunluğunun ya da varsa tüzel kişi temsilcisinin fiillerinden dolayı haklarında ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ veya Terörle Mücadele Kanunu’nu kapsamındaki suçlar nedeniyle ceza davası açılması halinde, bu süreli yayının görev alanlarına göre kurum genel müdürlüğü veya ilgili valiliğin teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde yayınlama hakkı durdurulur. Açılan davanın neticesine göre bu yönetmelik hükümleri uyarınca telafi, mahsup ya da resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ermesine karar verilir.”

Yeni yönetmelikte, ‘Anayasal suçlar’ ya da’ terör suçları’ kapsamında hakkında ceza davası açılan gazetecinin işten çıkarılması düzenlemesi de yer alıyor. Hakkındaki dava sonuçlanmadan gazetecinin işten çıkarılmasının istenildiği düzenlemede şu ifadeler yer alıyor: “Asgari fikir işçileri kadrosunda yer alan kişilerden herhangi birisi hakkında belirtilen suçlar kapsamında ceza davası açılması halinde, görev alanlarına göre kurum genel müdürlüğü veya ilgili valiliğin yazılı bildirimi üzerine bu kişi ya da kişiler, yazılı bildirimin muhatabı gazeteye tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde asgari kadrodan çıkarılır. Aksi takdirde bu yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili gazetenin yayınlama hakkı durdurulur.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yeni yönetmeliğe tepkisinde diyor ki:

Birçok muhalif medya kurumunu OHAL KHK’leriyle kapatarak halkın haber alma hakkını gasp eden AKP hükümeti, bu yönetmelik değişikliğiyle kapatılmayan kurumları da ekonomik olarak yıpratarak tüm farklı sesleri susturma amacını taşımaktadır. Bu değişikliğin temelinde iktidara muhalif olan her gazetenin resmi ilan hakkının gasp edilerek yandaşa aktarılması yatmaktadır.

Daha öz bir anlatımla, hedef şu:

Hapis, dava, işten atma veya attırma, el koyma, malını talan etme işlemlerine bir ekilde hala direnmiş ne kadar medya kuruluşu kaldıysa, onlar da bu şekilde iflasa itilecek, finansal felce maruz bırakılacak.

Medya meydanı böylece ‘Buyurun Beyefendi hazretleri’, ‘Emredersini Komutanım!’ laflarını bir nefeste kullanan gönüllü iktidar kölelerine, uşaklarına kalacak.

Ne anlatıyordu ‘bir damat bir damada demiş ki’ mailleri?

10 gün önce Jandarma Genel Komutanı Yaşar Paşa’ya Ankara’da geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Yanıma Hande Fırat’ı da aldım. Yaşar Paşa şöyle lafa başladı; Mehmet Ali bey eğer Aydın bey sizi tekrar bu göreve getirmeseydi belki de bugün Doğan grubu olmayacaktı. Siz geldiniz grup kurtuldu ama siz de iyi şeyler yaptınız. Teşekkür ederiz. Ama bundan sonra da beklentimiz bu birlik beraberliğe sahip çıkmak. İnşallah bu ayarda gidersiniz dedi. ( bu arada bunları bayağı asker sertliğinde söyledi:) ). Bende emredersiniz komutanım! dedim.

Başka ne diyordu?

Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı’mız Hilton Oteline gelmiş. Benim bilgim yoktu, olsa zatıalilerini kapıda karşılardım. Bizimkiler bana haber vermemişler ve Vuslat İbrahim Kalın beyle görüşerek haberleşerek orada karşılamak talebinde bulunmuş, hatta Aydın beyle birlikte. Sonra askeri protokol Aydın beyin karşılama Ekibinde olmasının uygun olmayacağını bildirmiş. Vuslat ise İbrahim beyle görüşerek oraya davet edilmiş. Ve gitmiş Beyfendiyi kapıda karşılamış. Olabilir çok normal tabi ki. Ama burada bu iş şöyle satılıyor, işte bizde Külliye ile temas kurabiliyoruz. Bu beni biraz sıkıntıya sokuyor.

Başka ne diyordu bir damat bir damada?

Bu dönemde grubumuzla ilgili artıların ve eksilerin muhakemesini yaparsak hepimiz için faydalı olur.(…) Net olunması gereken 2 konunun Paralel ile mücadelede ve Başkanlık sistemi olduğu kanaatindeyim. Alınan bu değişim kararının 1 gün, 1 hafta, 1 ayda değil uzun süre önce alındığını biliyoruz. Her türlü ayrıntısına kadar planlandı ve en doğru zaman beklendi. Şu anda AK Parti ve Sayın Tayyip Erdoğan en güçlü olduğu günleri yaşıyor. Hem içerde hem de dışarda. Türkiye’nin bir numaralı konusu olan Terörle mücadelede yol haritası başarıyla sürdürülüyor. Motor ısındı bundan sonra durması mümkün değil. Ancak tam temizlik olduğunda motor kapanacak, bu konuda herkes ne yaptığını ve ne yapacağını biliyor. Yeni Başbakan ile 1 yıla kalmadan Partili Cumhurbaşkanı veya Başkanlık modelinin gelmesi için çalışılacak. Son olarak bugün Hürriyet gazetesinin manşetini büyük sorumsuzluk ve düşmanlık olarak görüyorum. İş bitmiş gitmiş neye yarayacak bu manşet anlamakta zorluk çekiyorum. Kafasızlığın daniskası Sedat’ın yaptığı. Yine bir çuval inciri berbat ettiğimizi düşünüyorum. Yazık.

Onurlu, ama küçücük kalmış bşr medya kesimine her türlü zulüm reva görülürken, öbür kesimi ‘daha fazla nasıl yaltaklanırız ki ihale para pul işleri yatmasın’ derdinden kafasını asla kaldırmıyor.

Beyefendici patronların yüksek maaşlı uşak editörleri ve yazarları, onca zulüm karşısında haz ve keyif içinde, akla gelebilecek her türlü görev suiistimalinin, kanun tanımazlığın propagandasını yapıyor.

Bir damat istifa etti, ama kervan gene yoluna devam edecek, merak etmeyin.

Diğer damat ise sanki hiçbir şey olmamış gibi, aynen devam.

aysseee

Geçen gün pasaportuna el konduğunu öğrenen, Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım’ın satırlarını okuyun, ve bu utanç günlerinin kayıtlarına geçirin:

Gerçek medya teker teker susturulurken asıl “korku” adım adım size yaklaşır hale geldi Saray’ın kalemşorları…

Gazeteciliğin temelinde kimsenin sormadığı, soramadığı soruları sormak; tüm iktidar ve yönetim odaklarını kamu adına denetlemek vardır (Bizim için hâlâ var). Bu yapısı itibarıyla gazeteciler mesleklerini yapabilmek için faaliyetlerini muhalif bir perspektifle gerçekleştirmek durumundadır. Ama iktidara yamanınca bu mesleki özelliği unuttunuz, sonra görevini gerçek anlamda yapmaya çalışan bütün gazetecileri “kara muhalefet” olarak nitelendirdiniz. Giderek yabancılaştınız gazeteciliğin temel kurallarına. İktidara yapışıklığınız arttıkça daha önce “kara muhalefet” olarak gördüğünüz gerçek gazetecilere güç odaklarının kötücül mercekleriyle bakıp “terörist”, “FETÖ’cü” yaftası yapıştırmaya başladınız.

Haklıydınız. Çünkü kendinizi ancak böyle koruyabilirdiniz. Saray gazeteciliğiniz karşısındaki gerçek gazeteciler rahatsız ediyordu sizi. Ruhunuzu aşağılık kompleksinden kurtarmanın tek yolu vardı; kendinizin gazeteci olduğunu iddia edecektiniz, karşınızdakini de terörist. Elbette bu sizin kompleksinize bir süre iyi gelebilirdi ama sizi Saray yalakası olmaktan kurtaramazdı…

Olmadı… Dünün iktidar gazetecileri dostlarınızın gazeteleri kapatılırken ohh çekip alkış tuttunuz, yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen meslektaşlarınız hapse atılırken suçlu göstermek için elinizden geleni yaptınız. Polis oldunuz, savcı oldunuz, yargıç oldunuz… Onu da anladık… Ama yine olmadı… Bize bir şey olmasın, işimden olmayayım, aman patron kızar deyip bir tokata yenilip yukarıdaki daha da yukarıdaki koltuğa kapak atmak için yarıştınız… Olmadı… Yaranamadınız, yanaşamadınız…

Önceki gün demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen görüntülerle televizyonlar, radyolar polislerce basıldı, mühürlendi; işkenceyi, haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapan meslektaşlarınız saçlarından sürüklenip işkenceyle gözaltına alındı. Sustunuz…

Olmadı…

Sadece İMC TV’de çalışan 150 emekçi artık işsiz. Onlar sizin gibi uçaktan haber yapmayan gazeteciler. Sahada çalışan, gözaltına alınan, davalarla boğuşan, basın kartları iptal edilen, buna rağmen yılmayan haberciler. Hiç düşündünüz mü? “Muhalif” basın tamamen susturulduğunda sıranın size gelebileceği aklınızın ucundan geçti mi?

Sanıyor musunuz ki “muhalif” basın susturulduğunda rahat rahat yazıp duracaksınız. Size o zaman ihtiyaç kalacak mı? Aynı haberleri veren TRT Haber ve TRT Türk gibi iki ayrı kanala, aynı başlıkları atan onlarca gazeteye para yatırmanın gereği kalacak mı? Ya da kıyasıya girdiğiniz kim daha çok Erdoğancı yarışında arkadaşınızı rahat rahat ihbar edebilecek misiniz? Farkında mısınız bir gazeteci eskisi olarak değerli yalnızlığınızla baş başa kalma yolunda hızla ilerliyorsunuz. İşte o zaman, sustuğunuz için sıra size geldiğinde, dönüp arkanıza bakmayın. Çünkü sadece sizi arkanızdan kovalayan öbür yandaş gazetecilerden başkasını bulamayacaksınız.

 

gsd_logo_turkce_200px

 

 

 

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın